+905320638158
+902163129890

Çelik Grit

Çelik Grit
Dünyadaki aşındırıcı üreticilerinin  martenzitik yapıda imalat yapmaktadır. Geri kalan ’lik kısım ise, dökme demir, paslanmaz ve beynitik yapıdadır. Martenzitik yapı en yaygın üretim şeklidir ve son teknolojidir.

Yüksek karbonlu çelik bilyalar imalat artığı boru, profil, sac ve fazladan olarak tabir edilen hurdaların içine karbon, mangan, silis takviyesi yapılarak 1600 – 1650 °C de endüksiyon ocağında ergitilip, atomizasyon sonrası suda soğutulması ile üretilir. Döküm sonrası bilyalar tav fırınlarında muayyen bir derecede tavlanıp suya dökülerek martenzitik yapı oluşturulur. Bu esnada bilyaların şiddeti 63 HRC civarındadır. Martenzitik yapıdaki çelik bilya ve gritler geçirdikleri ısıl muamele ondan sonra temper fırınlarında 63 HRC sertlikten 40 HRC sertliğe kadar düşürülebilir.

Kumlamada esas olan, kullanılan kumlama bilya ve gritlerinin sertliğinin kumlanan yüzeyden minimum 3 – 5 HRC daha sert olması gerekliliğidir ki yüzeyde elde edilmesi ihtiyaç duyulan temizlik ve pürüzlülük daha süratli ve istenen özelliklerde olabilsin. Kumlanan yüzeyin şiddetinden daha düşük sertlikte bilya kullanmak, kumlama süresini uzatır ve istenen temizliği yapamaz. Bu vaziyet kumlama prosesinde işçilik ve enerji sarfiyatının artmasına niçin olur. Kumlama prosesi maliyetinde, kumlama malzemesi sadece -15 ‘ lik bir kısmını oluşturur. Geri kalan -90 ‘ lık bölümü işçilik ve enerji giderleri oluşturur. Bu sebepten müsait şiddet ve adet boyutunda araç-gereç tarzı proses maliyeti açısından ciddi ehemmiyet arz eder. Martenzitik yapı 40 – 63 HRC arası şiddet değerlerinde üretim yapmayı elde eden bir üretim şeklidir.

Kullanım Alanları

Dökümhaneler
Dövmehaneler
Çelikhaneler
Makine İmalatı
Otomotiv Sektörü
Haddehaneler
Tersaneler
Demiryolu Sektörü
Yapı Çeliği Sektörü
Granit Sektörü
Metal Endüstrisi

    Click to rate this post!
    [Total: 6 Average: 5]